Autor:Petra Mitrengová

Šíření koronaviru a realizace mikroprojektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci vašich mikroprojektů, budeme řešit individuálně. Aktuálně: s ohledem na prevenci šíření koronaviru prosím upřednostněte emailový a  telefonický  kontakt. Pracovníci mohou pracovat z domova, jsou však k zastižení na svých mobilních číslech […]

Čtěte více

Seminář „Využití dronu k měření lokálních topenišť“ 19. 2. 2020

Čtěte více

Sekretariát RSTS je ve dnech 13.-14. 2. 2020 uzavřen

Z důvodu služební cesty všech pracovníků bude sekretariát Regionálního sdružení Těšínského Slezska na Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín v těchto dnech uzavřen. Navštívit nás můžete v následujících pracovních dnech v úředních hodinách, tj. 8 – 11:30 hod, 12:30-15 hod.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 9. EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do prioritních os: PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti   PO 4: Spolupráce institucí a komunit Na 9. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou […]

Čtěte více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Čtěte více

Náležitosti dokladování

Verze 1 platná do 14. 9. 2019, vč. příloh

Čtěte více

Výzva k předkládání projektových žádostí na 8. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os: PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti PO 3: Vzdělávání a kvalifikace PO 4: Spolupráce institucí a komunit Na 8. […]

Čtěte více

Osobnosti Těšínského Slezska mluví o Euroregionu v novém propagačním filmu

K 20. výročí vzniku Euroregionu Těšínské Slezsko jsme připravili nový propagační film, ve kterém  hovoří mnozí představitelé regionu o tom, co se díky přeshraniční spolupráci v posledních letech událo a  jakou roli by měl Euroregion plnit v dalších letech. Film je ke shlédnutí na kanále Youtube

Čtěte více

Nové vydání Směrnice pro žadatele platné od 8. 4. 2019

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil v pondělí 8. 4. 2019 novou 4. verzi  Směrnice pro žadatele s přílohami. Oproti předchozímu vydání jsou největší změny v publicitě projektů, která se přejímá v plném rozsahu z „velkého“ Programu Interreg Va ČR-PL. Upřesněna je rovněž např. část věnovaná dokumentům u projektů se stavebními pracemi, veřejným zakázkám či vytvářeným příjmům. […]

Čtěte více

Směrnice pro žadatele verze 3

Směrnice pro žadatele verze 3 Přílohy verze 3 Metodický pokyn č. 1 (ke kontrole přijatelnosti) Metodický pokyn č. 2 (k příloze č. 8 a 9 Směrnice) Metodický pokyn č. 3 ( k příloze č. 10, 20, 23 a 27 Směrnice) Pokyn pro zveřejňování v registru smluv

Čtěte více