Aktuality

UPOZORNĚNÍ – 29. 9. 2017 sekretariát je uzavřen

Dne 29. 9. 2017 bude sekretariát uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektových žádostí na 4. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí  do všech  prioritních os: PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace PO 4:  Spolupráce institucí a komunit Projekty, které budou […]

Čtěte více

Nové termíny školení pro žadatele v září 2017

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska připravilo pro všechny žadatele z Fondu mikroprojektů  nové termíny školení. Zájemcům nabízíme v září 2017 dva termíny -19.9.  od 9 hod. a 21.9. od 14 hod, oba se uskuteční v Českém Těšíně, Hlavní tř. 147/1a. Více informací naleznete na stránkách www.irsts.cz v sekci školení  

Čtěte více

Schválené projekty z 3. zasedání EŘV jsou zveřejněny

V pondělí 31. července 2017 se již potřetí v tomto období sešel Euroregionální řídící výbor, aby projednal předložené žádosti o financování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko. Členové řídícího výboru v rovném zastoupení české i polské strany projednali celkem 44 projektů. Výsledné seznamy schválených i náhradních projektů v jednotlivých prioritních osách naleznete zde.

Čtěte více

Pozvánka na závěrečný workshop k euroregionálnímu public relations

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečný workshop projektu  PiaR-EUroregion se zástupci tiskových mluvčí samospráv z Euroregionu Těšínské Slezsko, se zástupci veřejných a soukromých médií a zástupci odborných sdružení zabývající se problematikou public relations Euroregionu Těšínské Slezsko. Workshop bude přínosný zejména pro ty, kteří ve svém městě/ obci zajišťují public realations úřadu (tiskoví mluvčí, osoby zajišťující […]

Čtěte více

Aktualizovaný návod pro tvorbu a podpis soupisky dokladů

Dne 24. 5. 2017 dojde k úpravě v elektronickém podepisování soupisek (jako jednoho z kroků žádosti o platbu)  z pozice konečného uživatele. Zatímco dříve se podepisovaly na záložce „Podpis dílčí soupisky dokladů“, nyní se bude podepisovat na záložce „Přílohy“ poslední aktuální verze. Důvodem je to, aby byla zachována historie předchozích verzí soupisek (všechny budou na záložce přílohy […]

Čtěte více

Nový pokyn pro zadávání zakázek je účinný od 1. 5. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovanou 4. verzi Metodického pokynu pro oblast zadávání  zakázek s účinností od 1. května 2017 (ke stažení).  Tento pokyn je závazný pro všechny žadatele, kteří ve svých projektech zadávají zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 400 000 Kč bez DPH.

Čtěte více

Upozornění – 23. a 24. 3. 2017 je sekretariát uzavřen

Ve dnech 23. -24. března  2017 bude sekretariát uzavřen z důvodu výjezdního zasedání starostů Euroregionu Těšínské Slezsko. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

Nová Směrnice pro žadatele verze 3 byla zveřejněna

Dne 9. 3. 2017 zveřejnil Správce Fondu mikroprojektů  aktualizaci Směrnice pro žadatele verze 3,  a to včetně příloh. Doporučujeme všem žadatelům, aby se s materiály seznámili, protože nová dokumentace je platná pro všechny projekty předložené  po tomto datu (tj. platí již pro březnové kolo výzvy s ukončením 31. 3. 2017).  Zejména upozorňujeme na to, že povinné přílohy (rozpočet, […]

Čtěte více

Školení pro žadatele- 7. 3. a 21. 3. v Českém Těšíně

Pro 3. nábor projektů s uzávěrkou do 31. 3. 2017 připravujeme školení pro žadatele o spolufinancování z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020. Školení se uskuteční ve dvou termínech: – úterý 7. března 2017 –  úterý 21. března 2017 Začátek školení vždy v 9.00 hodin […]

Čtěte více