Archiv

MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování – verze 4

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování 2014-2020 – verze 4

Čtěte více

MP pro zadávání zakázek – verze 3

Metodický pokyn pro oblast zadávání veřejných zakázek – verze 3

Čtěte více

Směrnice pro žadatele verze 2

Směrnice pro žadatele (verze 2) Směrnice pro žadatele (verze 2) – přílohy  

Čtěte více

MP pro publicitu a komunikaci ESIF

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, verze 4    

Čtěte více