Mezinárodní konference k 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenu

Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Euroregion Těšínské Slezsko pořádají mezinárodní konferenci k 10. výročí vstupu České republiky a Polska do Schengenského prostoru na kterou Vás tímto srdečně zvou.

Cílem konference je seznámení široké veřejnosti s tématikou Schengenského prostoru, shrnutí dosavadního fungování v jeho rámci, konstatování jeho výhod a nevýhod, nebo také prezentace toho, jakým způsobem měnil pohraniční oblasti v kontextu evropské integrace. Konference se zúčastní pozvaní hosté z České republiky, Polska,  Litvy, Rakouska, Slovenska, Francie, Německa a jiných zemí, zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise, zástupci národních a regionálních orgánů, zástupci nestátního sektoru a široká veřejnost.

Konference se uskuteční ve dnech 5. a 6. prosince 2017 v Cieszyně v Divadle Adama Mickiewicze (Plac Teatralny 1, 43-400 Cieszyn) a v Českém Těšíně v Čítárně a kavárně Avion (Hlavní 1, 737 01 Český Těšín).

Přihlašovací on-line formulář se nachází na adrese

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1spetTr5brnminnDVAiFpSs-JTvDwNiBTy2zATvOgEH-ug/viewform

Účast na konferenci je bezplatná. Během konference bude zajištěno tlumočení do českého, polského a anglického jazyka.

Prosíme o odeslání přihlášky nejpozději do 1. prosince 2017.