Nová Směrnice pro žadatele verze 3 byla zveřejněna

Dne 9. 3. 2017 zveřejnil Správce Fondu mikroprojektů  aktualizaci Směrnice pro žadatele verze 3,  a to včetně příloh. Doporučujeme všem žadatelům, aby se s materiály seznámili, protože nová dokumentace je platná pro všechny projekty předložené  po tomto datu (tj. platí již pro březnové kolo výzvy s ukončením 31. 3. 2017).  Zejména upozorňujeme na to, že povinné přílohy (rozpočet, prohlášení partnera a další) musí být v žádostech vyplněny na formulářích označených v záhlaví jako verze 3.  Přílohy na starých formulářích nebudou akceptovány.

Směrnice pro žadatele verze 3 je ke stažení zde