Aktualizovaný návod pro tvorbu a podpis soupisky dokladů

Dne 24. 5. 2017 dojde k úpravě v elektronickém podepisování soupisek (jako jednoho z kroků žádosti o platbu)  z pozice konečného uživatele. Zatímco dříve se podepisovaly na záložce „Podpis dílčí soupisky dokladů“, nyní se bude podepisovat na záložce „Přílohy“ poslední aktuální verze. Důvodem je to, aby byla zachována historie předchozích verzí soupisek (všechny budou na záložce přílohy i s datem i časem vygenerování). Samotný proces podpisu je totožný, liší se tak jen místo, kde se tiskne „pečeť“. V tomto duchu je zveřejněna příručka, kde je na snímcích od str. 4 vidět pole pro podpis.

Příručka MS2014+ pro vyplňování žádosti o platbu a zprávy o realizaci- verze 2 je ke stažení v sekci Fond mikroprojektů/ Základní dokumenty/ Rady a návody