Nový pokyn pro zadávání zakázek je účinný od 1. 5. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovanou 4. verzi Metodického pokynu pro oblast zadávání  zakázek s účinností od 1. května 2017 (ke stažení).  Tento pokyn je závazný pro všechny žadatele, kteří ve svých projektech zadávají zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 400 000 Kč bez DPH.