JUBILEO

Projekt: JUBILEO. Shrnutí a propagace výsledků přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko.

 

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001477

Význam projektu spočívá ve vzájemném posilování přeshraniční spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko mezi různými subjekty, jež ho spoluvytvářejí nebo mají vliv na jeho formování a rozvoj, jako rovněž v integraci místního obyvatelstva v pohraničí. Projekt vychází vstříc potřebám propagace  euroregionu (výsledků práce euroregionu) a posilování povědomí o něm u široké veřejnosti. Projekt má pomocí celé řady aktivit motivovat cílové skupiny projektu k aktivní spolupráci v budoucnu.