ŠKOLENÍ

Školení pro žadatele

Podporované aktivity z Fondu mikroprojektů, obsah projektu a způsobilé náklady,  zpracování  žádosti v aplikaci MS2014+. Délka školení:  3 hodiny.

Termíny

  • úterý 25. 9. 2018, od 9 hod, Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín  

Doporučujeme se předem seznámit se Směrnicí pro žadatele. Svou přihlášku na školení prosím zasílejte emailem na adresu: irsts@irsts.cz

 

Školení pro konečné uživatele

Realizace projektu, změny projektu, povinná publicita, vyúčtování. Délka školení: 3 hodiny.

Termíny

  • (není určeno)

Školení pro projektové a finanční manažery schválených projektů na 5. EŘV. Po předchozím přihlášení (na emailové adrese irsts@irsts.cz) mohou toto školení navštívit  i realizátoři z předchozích náborů.