ŠKOLENÍ

Školení pro žadatele

Podporované aktivity z Fondu mikroprojektů, obsah projektu a způsobilé náklady,  zpracování  žádosti v aplikaci MS2014+. Délka školení:  3 hodiny.

Termíny

  • úterý 13. 3. 2018, od 9 hod, Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín  

Doporučujeme se předem seznámit se Směrnicí pro žadatele. Svou přihlášku na školení prosím zasílejte emailem na adresu: rsts@tesin.cz

 

Školení pro konečné uživatele

Realizace projektu, změny projektu, povinná publicita, vyúčtování. Délka školení: 3 hodiny.

Termíny

  • úterý 15. 5. 2018, od 9 hod, Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín

Školení pro projektové a finanční manažery schválených projektů na 4. EŘV. Po předchozím přihlášení (na rsts@tesin.cz) mohou toto školení navštívit  i realizátoři z předchozích náborů.