Autor:Petra Mitrengová

Den Euroregionu Těšínské Slezsko – 22. dubna

22. dubna slavíme každoročně den Euroregionu Těšínského Slezska. Tento den před 22 lety v roce 1998 byla podepsána smlouva o vzniku euroregionu. Obce – přímí členové RSTS vyvěšují tento den vlajku euroregionu. V předešlém roce jsme dvacetileté výročí oslavili sérií akcí, zakončených konferencí v divadle A. Mickiewicze Cieszyn.

Čtěte více

Izabel ft. Bartnicky – Dva břehy

Čtěte více

Šíření koronaviru a realizace mikroprojektů

Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru COVID-19 vás informujeme, že všechny vaše požadavky, které budou reagovat na nastalou situaci a komplikace při realizaci vašich mikroprojektů, budeme řešit individuálně. Aktuálně: s ohledem na prevenci šíření koronaviru prosím upřednostněte emailový a  telefonický  kontakt. Pracovníci mohou pracovat z domova, jsou však k zastižení na svých mobilních číslech […]

Čtěte více

Seminář „Využití dronu k měření lokálních topenišť“ 19. 2. 2020

Čtěte více

Sekretariát RSTS je ve dnech 13.-14. 2. 2020 uzavřen

Z důvodu služební cesty všech pracovníků bude sekretariát Regionálního sdružení Těšínského Slezska na Hlavní tř. 147/1a, Český Těšín v těchto dnech uzavřen. Navštívit nás můžete v následujících pracovních dnech v úředních hodinách, tj. 8 – 11:30 hod, 12:30-15 hod.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 9. EŘV- do 15. 5. 2020

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do prioritních os: PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti   PO 4: Spolupráce institucí a komunit Na 9. zasedání Euroregionálního řídicího výboru (EŘV) budou […]

Čtěte více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020!

Čtěte více

Náležitosti dokladování

Verze 1 platná do 14. 9. 2019, vč. příloh

Čtěte více

Přednáška “ Psychické důsledky znečištěného ovzduší a stresové faktory“

Čtěte více

Výzva k předkládání projektových žádostí na 8. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os: PO 2: Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti PO 3: Vzdělávání a kvalifikace PO 4: Spolupráce institucí a komunit Na 8. […]

Čtěte více