Autor:Diana Wojnarová

Smutná zpráva – úmrtí bývalého starosty z Petrovic u Karviné

Život sebou přináší i smutné zprávy – na konci roku 2021 nás opustil bývalý starosta Petrovic u Karviné pan Ing. Petr Trojek, který byl aktivním nejen ve vlastní obci, ale zajímal se rovněž o česko-polskou spolupráci. Vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čtěte více

Upozornění

Dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu čerpání řádné dovolené od 20. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude sekretariát uzavřen. Děkujeme za pochopení. Všem přejeme krásné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce. Kolektiv RSTS.

Čtěte více

Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

ke stažení

Čtěte více

UPOZORNĚNÍ – 23.4.2018 sekretariát uzavřen

Dne 23. 4. 2018 bude sekretariát uzavřen z důvodu výroční akce Euroregionu. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

UPOZORNĚNÍ – 5. 10. 2017 sekretariát uzavřen

Dne 5. 10. 2017 bude sekretariát uzavřen z důvodu účastí na konferenci Interreg V-A ČR – PR. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

UPOZORNĚNÍ – 29. 9. 2017 sekretariát je uzavřen

Dne 29. 9. 2017 bude sekretariát uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

Výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dovolujeme si Vám oznámit, že výsledky 2. zasedání Euroregionálního řídícího výboru jsou ke stažení zde

Čtěte více

UPOZORNĚNÍ – dne 7. 2. 2017 sekretariát RSTS uzavřen

Dne 7. 2. 2017 sekretariát RSTS bude uzavřen z důvodu školení všech pracovníků. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ NA 3. ZASEDÁNÍ EŘV

Výzva  k předkládání projektových žádostí  na 3. zasedání EŘV v rámci Fondu mikroprojektů Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS) v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí  do všech  prioritních os: PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu […]

Čtěte více

UPOZORNĚNÍ – dne 29.11.2016 zavřeno

Dne 29. 11. 2016 sekretariát RSTS bude uzavřen z důvodu školení všech pracovníků. Děkujeme za pochopení.

Čtěte více