Aktuality

PF 2022

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a do nového roku Vám přejeme především zdraví a optimismus.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 13. EŘV- do 5. ledna 2022

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 13. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a prioritní osy 3 Vzdělávání […]

Čtěte více

Workshop Jak pomocí zeleně efektivně snižovat znečištění a jak se ke kvalitě ovzduší staví obyvatelé kraje

Srdečně zveme na odborný workshop, který se uskuteční 23. září 2021 od 9 hod. v Ostravě. Workshop je určený zejména pracovníkům měst a obcí v oblasti ochrany ovzduší a péče o zeleň. Seminář se koná v rámci projektu CLAIRO a je bezplatný Podrobný program a další informace o registraci naleznete v pozvánce.

Čtěte více

České euroregiony podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční […]

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 12. EŘV – osa Vzdělávání a kvalifikace

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 12. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace.Na tomto zasedání nebudou projednávány projekty z prioritní osy 4. Projekty, které budou […]

Čtěte více

Den Země 2021-webinář a diskuse s odborníky

Online webinář pro širokou veřejnost se uskuteční 22. dubna 2021 a zaměří se na téma kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a účastnit se jej budou zástupci tří univerzit. Pro přihlášení na akci klikněte na obrázek níže.

Čtěte více

Společensky odpovědné zadávání se promítá i do mikroprojektů

Od 1. ledna 2021 mají čeští koneční uživatelé a projektoví partneři z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání zakázek. Správce Fondu mikroprojektů vydal pokyn, jak mají zadavatelé prokazovat splnění této povinnosti. Co to je společensky odpovědné zadávání? Již 1. prosince 2020 byla schválena dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o […]

Čtěte více

PF 2021 Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Čtěte více

Příjem projektů na 11. EŘV je prodloužen do 20. 11. 2020

Správci Fondu mikroprojektů prodlužují termín k předkládání žádostí o mikroprojekty do 20. listopadu 2020. Více informací k výzvě naleznete zde .

Čtěte více

Dočasné omezení provozu sekretariátu RSTS

S ohledem na prevenci šíření koronaviru jsme od pondělí 19. října 2020 přistoupili k omezení osobního kontaktu s žadateli a projektovými partnery. Pracovníci regionálního sdružení budou pracovat zejména z domova, jsou však nadále k zastižení na svých mobilních číslech -viz záložka Kontakty. Prosíme, abyste upřednostnili emailový či  telefonický  kontakt s projektovými manažerkami a osobní schůzky […]

Čtěte více