Aktuality

Dopad odklonu od uhlí na domácnosti v uhelných region – dotazník k vyplnění

V budoucnu plánuje Česká republika dle doporučení Uhelné komise ČR ukončit těžbu a využívání uhlí. 🧏‍♀️🏘 Pomozte nám zjistit, jak tento krok ovlivní Vás a Vaši domácnost. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut: https://bit.ly/odklon-od-uhli ✅ Vaše odpovědi budou využity pro analýzu dopadů odklonu od uhlí, kterou právě připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Děkujeme!

Čtěte více

Rozhovor s Václavem Laštůvkou v Těšínských listech, květen 2022

Čtěte více

Nová autobusová linka Karviná – Jastrzębie-Zdrój

Dopravce ČSAD Karviná, člen skupiny Transdev, ve spolupráci se statutárním městem Karviná zahajuje pilotní provoz pravidelné komerční linky Karviná – Jastrzębie-Zdrój.Nová autobusová linka, spojující dvě partnerská města, nabídne cestujícím 7 spojů v pracovní dny a 3 spoje ve víkendové dny, kdy díky svým 22 zastávkám obslouží Karvinou, Petrovice u Karviné, Marklowice, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój a přilehlé […]

Čtěte více

CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města, 22. 3. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM. CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, […]

Čtěte více

Smutná zpráva – úmrtí bývalého starosty z Petrovic u Karviné

Život sebou přináší i smutné zprávy – na konci roku 2021 nás opustil bývalý starosta Petrovic u Karviné pan Ing. Petr Trojek, který byl aktivním nejen ve vlastní obci, ale zajímal se rovněž o česko-polskou spolupráci. Vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Čtěte více

PF 2022

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a do nového roku Vám přejeme především zdraví a optimismus.

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 13. EŘV- do 5. ledna 2022

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 13. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a prioritní osy 3 Vzdělávání […]

Čtěte více

Workshop Jak pomocí zeleně efektivně snižovat znečištění a jak se ke kvalitě ovzduší staví obyvatelé kraje

Srdečně zveme na odborný workshop, který se uskuteční 23. září 2021 od 9 hod. v Ostravě. Workshop je určený zejména pracovníkům měst a obcí v oblasti ochrany ovzduší a péče o zeleň. Seminář se koná v rámci projektu CLAIRO a je bezplatný Podrobný program a další informace o registraci naleznete v pozvánce.

Čtěte více

České euroregiony podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční […]

Čtěte více

Výzva k předkládání projektů na 12. EŘV – osa Vzdělávání a kvalifikace

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.Na 12. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace.Na tomto zasedání nebudou projednávány projekty z prioritní osy 4. Projekty, které budou […]

Čtěte více