CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města, 22. 3. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na online konferenci CLAIRO konference: K životu příjemná a klimaticky odolná města organizovanou vedoucím partnerem projektu CLAIRO, městem Ostravou, která proběhne dne 22. března od 9:30 hodin na platformě ZOOM.

CLAIRO (CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava) je výzkumný projekt, zaměřený na oblast kvality ovzduší. Projektem se snažíme prokázat, že výsadbou vhodně zvolené zeleně v promyšlené struktuře, podpořené speciálním ošetřením lze dosáhnout systematického snižování znečištění ovzduší. Více o projektu zde.

Konference představí nové trendy přispívající k větší odolnosti měst vůči změnám klimatu. Stěžejním tématem bude nezastupitelná funkce zeleně v městské krajině a její vliv na kvalitu ovzduší. Workshopy v odpolední části pak představí hlavní závěry z probíhajícího výzkumu v projektu CLAIRO. Pozvánka s kompletním programem je přílohou tohoto e-mailu. Další informace o konferenci naleznete také zde.

V případě Vašeho zájmu se zúčastnit, vyplňte prosím registrační formulář, který naleznete pod tímto odkazem. Přihlášení je možné do pondělí 21. března 2022

Konference proběhne v anglickém jazyce. Účast na konferenci je bezplatná.

V případě dotazu se prosím obraťte na kontaktní email conference@ostrava.cz.

Těšíme se na Vás!

tým CLAIRO

www.clairo.ostrava.cz

www.uia-initiative.eu