FOND MALÝCH PROJEKTŮ (2023)

Vážení zájemci o fondy malých projektů, rádi Vás informujeme o spuštění Fondu malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński z Programu Interreg Česko – Polsko.

Druhé kolo výzvy je spuštěno 16. 3. 2024 a končí 30. 6. 2024

Drodzy wnioskodawcy ubiegający się o fundusze na małe projekty, z przyjemnością informujemy o uruchomieniu Funduszu Małych Projektów Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko z Programu Interreg Czechy -Polska.

Drugi nabór jest otwarty od 16 marca 2024 r., kończy się 30 czerwca 2024 r.


Projektovou žádost můžete vyplnit zde: http://fmp.cz-pl.eu

Formularz projektu można wypełnić tutaj: http://fmp.cz-pl.eu

Výsledky 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru – 20. 6. 2024

Wyniki 1. posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego – 20.6.2024 r.

Podstatné informace ze školení pro žadatele

Najważniejsze informacje ze szkolenia dla wnioskodawców


Zde naleznete základní dokumenty k Fondu:

Tutaj można znaleźć podstawowe dokumenty dotyczące Funduszu:


Směrnice pro žadatele
Wytyczne dla wnioskodawców

2. verze/ versja 16. 3. 2024


Přílohy projektové žádostiZałączniki do wniosku projektowego

1.3-STANOVY bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele

1.4-REGISTR bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele

1-5-STATUTÁRNÍ ORGÁN bez formuláře, doložte individuálně dle typu žadatele


Přílohy směrniceZałączniki Wytycznych

Přílohy v CZ jazyce

Załączniki w języku polskim


Prezenční listina – povinný vzor

Lista obecności – obowiązkowy wzór

Plakát A3 vzor

Plakat A3 wzór


PublicitaPromocja

Směrnice-wytyczne Logo Interreg zip

Směrnice-wytyczneLogo manuál


Strategie Euroregionu TS-ŚC – Strategia Euroregionu ŚC-TS


Návod na vyplnění projektových žádosti (instrukce)

Instrukcje dotyczące wypełniania wniosków projektowych

4. školení pro žadatele malých projektů 22. 5. 2024, 9-12 hod

4. szkolenie dla wniokodawców małych projektów 22. 05. 2024 r. 9-12 godz.

Adresa / Adres: Hlavní 147/1, Český Těšín

registrace/ rejestracja: irsts@irsts.cz

Již proběhloOdbyło się

1. školení: Společné školení pro žadatele malých projektů – 30. 1. 2024

1. szkolenie: Wspólne szkolenie dla wnioskodawców małych projektów – 30 stycznia 2024 r. (podrobnosti szczegóły)

2. školení: Společné školení pro žadatele malých projektů – 2. 2. 2024

2. szkolenie: Wspólne szkolenie dla wnioskodawców małych projektów – 2.02.2024 r. (podrobnosti szczegóły)

3. školení online – pro žadatele malých projektů 20. 2. 2024

3. szkolenie online- dla wniokodawców małych projektów 20.02.2024 r.

registrace/ rejestracja: irsts@irsts.cz

—————————————————————————————–

Fond malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko je podpořen z Programu Interreg Česko – Polsko 2021- 2027

Název projektu: FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – spolupráce

reg. č. CZ.11.04.02/00/23_009/0000004

Popis projektu:

Předmětem projektu je řízení a správa Fondu malých projektů v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu Interreg Česká republika – Polsko 2021-2027.

Cíl projektu: vybudovat vzájemnou důvěru v Euroregion Těšínské Slezsko.

Dílčí cíle:

  • restart přeshraniční spolupráce obyvatel/institucí (po covidu, dílčích úspěších způsobujících uspokojení, různých změnách apod.),
  • rozšířit tematický záběr institucionální přeshraniční spolupráce, zvýšit počet investic, ke kterým proběhne přeshraniční dialog,
  • rozšířit okruh lidí, zapojených v rámci organizací do přeshraniční spolupráce.

Výsledky:

  • 12 organizací, které spolupracují u hranic,
  • účast 4 000 osob na společných přeshraničních aktivitách.
  • 50 organizací zapojených do přeshraniční spolupráce po dokončení projektu.

Žadatel:  Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Doba realizace: 1. 4. 2023- 30. 9. 2029

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Interreg-new-men-j.jpg.

Archiv

Směrnice pro žadatele -1. verze