Jsme zapojeni v projektu CLAIRO!

V Ostravě vznikne živá, zelená laboratoř! – Fajnova

V Ostravě vznikne živá, zelená laboratoř!

Více než 50 mil. Kč z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který má pomoci zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitárního programu Evropské unie a čtvrtým v rámci střední Evropy. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž. Na projektu se významně podílí také Moravskoslezský kraj, který zpracovával žádost o dotaci a spolu se Statutárním městem Ostrava se na něm finančně spolupodílí.

Co je to „Clairo“? Živá, zelená laboratoř v Ostravě!

Z anglického názvu: CLean AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities.  Projekt má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů.
Do vědeckého projektu CLAIRO se zapojí tři univerzity. Pokud to velmi zjednodušíme pak
 Slezská univerzita v Opavě navrhne vhodnou zeleň, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava to bude měřit a Univerzita Palackého v Olomouci navrhne vhodnou péči.  Měření bude probíhat co 5 minut, každý den, 8 let. Takto velké množství dat bude zpracovávat superpočítač,  ve výzkumné laboratoři IT4 Innovation, sídlící v areálu Vysoké školy báňské – TUO. Vybraná zeleň bude vysázena v městském obvodu Radvanice a Bartovice, kde vznikne tzv. živá laboratoř!
Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění. Zeleň bude ošetřována speciálními zálivkami snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšující obecně její stav. Využity budou pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot na základě využití prostorových dat místního proudění vzduchu. Dalším inovativním prvkem projektu CLAIRO je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením. Výsledky se budou využívat nejen na území města Ostravy, ale i v nadnárodním měřítku na evropské úrovni.

Rozpočet projektu CLAIRO bude přibližně 65 milionů korun, dotace z evropských fondů představuje 52,7 milionů korun. Ostrava projekt realizuje ve spolupráci s projektovými partnery Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska.

Web CLAIRO Ostrava