Komunální volby 2022

Voliči opět rozdali karty a politici se momentálně dohadují na podobách nových vedení našich radnic a úřadů. Využijme tuto dobu k poděkování těm, kteří se již rozhodli v letošních volbách nekandidovat. Z našeho území se jedná především o trojici dlouhodobě úspěšných politiků, kteří rovněž nikdy neváhali podpořit náš euroregion. Jmenovitě proto děkujeme za vše starostce Dolní Lomné Renatě Pavlínové, starostovi Nýdku Janu Konečnému a místostarostovi Vendryně Bohuslavu Raszkovi. Všem třem přejeme v dalším životě jen to nejlepší. Věříme, že najdeme chvíli pro společné osobní setkání i v budoucnosti.

S těmi, kteří v letošních volbách uspěli, se jistě opět setkáme a budeme dále pracovat na tom, aby se nám všem žilo lépe. Ostatním děkujeme a rovněž přejeme to nejlepší do dalšího života.