Konzultace pro obyvatele těšínského Slezska o přeshraniční spolupráci

Ve středu 21. listopadu 2018 pořádají RSTS a SRiWR Olza, smluvní partneři Euroregionu Těšínské Slezsko diskusní fórum pro  širokou veřejnost. Do Čítárny a kavárny Avion  v Českém Těšíně zveme srdečně všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o aktivitách euroregionu v česko-polském pohraničí, o podpoře přeshraniční spolupráce z evropských fondů či zjistit, co inspirovalo naše hasiče a záchranáře na pomezí Francie a Německa.

Obecné konzultace pro veřejnost – středa 21. 11. 2018, 9-14 hod., Čítárna a kavárna Avion, Hlavní tř. 2061 Český Těšín

Realizováno v rámci projektu „Nové perspektivy! Posílení potenciálu jako cesta k rozvoji spolupráce na polsko-českém pohraničí“ (CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000095), který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A ČR- Polsko.