Nové vydání Směrnice pro žadatele platné od 8. 4. 2019

Správce Fondu mikroprojektů zveřejnil v pondělí 8. 4. 2019 novou 4. verzi  Směrnice pro žadatele s přílohami. Oproti předchozímu vydání jsou největší změny v publicitě projektů, která se přejímá v plném rozsahu z „velkého“ Programu Interreg Va ČR-PL. Upřesněna je rovněž např. část věnovaná dokumentům u projektů se stavebními pracemi, veřejným zakázkám či vytvářeným příjmům. Směrnice pro žadatele v.4 je ke stažení v sekci Fond mikroprojektů/Základní dokumenty.  Dokumentace Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v polštině je ke stažení na stránkách polského Správce FMP www.interreg.olza.pl.