Příjem projektů na 11. EŘV je prodloužen do 20. 11. 2020

Správci Fondu mikroprojektů prodlužují termín k předkládání žádostí o mikroprojekty do 20. listopadu 2020. Více informací k výzvě naleznete zde .