Český Těšín/Cieszyn INEurope


Projekt: Český Těšín/Cieszyn INEurope

Registrační číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Cílem projektu je vypracování střednědobé strategie měst Českého Těšína a Cieszyna směřující k vytvoření funkčního společenského prostoru, kulturního vyžití a poznávání se na základě přeshraniční platformy spolupráce samospráv a euroregionů. Záměrem je  určení způsobů  integrace místních společenství a tvorby kulturní nabídky. Specifickým cílem je vytvoření grafické vizualizace pro společně realizované akce.

Realizovaný projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko a státního rozpočtu České republiky.

Úvodní setkání expertů 12.9.2018, radnice Cieszyn

Studijní cesta do Słubic a Frankfurtu nad Odrou, 4.-5. 4. 2019

Studijní cesta do Nové Gorice (SLO) a Gorizie (ITA), 23. – 25.6. 2019