Ochrana ovzduší – zvyšování kvalifikace absolventů

Projekt: Ochrana ovzduší – zvyšování kvalifikace absolventů v oblasti enviromentu

Registrační číslo: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0000990

Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace absolventů středních škol pro výkon dozoru v oblasti ochrany ovzduší. Cílem je seznámit studenty s nejmodernější technikou a naučit je ji používat. Zapojené školy i studenti obdrží certifikát o proškolení na obsluhu použité techniky a budou na závěrečné konferenci prezentovat své výsledky a interpretovat své schopnosti .

Tisková zpráva  k zahájení projektu- leden 2018