Podpora provozu činnosti Správy FMP v Euroregionu TS

Projekt „Podpora provozu činnosti Správy FMP v Euroregionu TS“ je financován z rozpočtu města Český Těšín 

Účelem dotace je příspěvek na náklady související s provozem  Regionálního
sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (jako Správce Fondu
mikroprojektů) v rámci Programu Interreg V-A CZ – PL v letech 2014 -2020.