Podpora činnosti Správce Fondu mikroprojektů

Projekt „Podpora činnosti Správce (administrátora) české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“ je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Účelem dotace je příspěvek na provozní náklady související s činností Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (jako Správce FMP) v rámci Programu Interreg V-A CZ – PL v letech 2014-2020.