Přeshraniční semafor

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840

Žadatel:                Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.               

Partneři projektu:            Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Celkové plánované náklady projektu: 139 573,33 EUR

Dotace ERDF: 118 637,32 EUR

Realizace projektu: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023

Výstupy projektu www.semaforczpl.eu

Cíle projektu

  • Podpora vzájemné informovanosti obyvatel v příhraničním regionu Těšínského Slezska, čímž bude posílena přeshraniční spolupráce institucí v příhraničním regionu prostřednictvím analýzy potřeb a společně vytvořeného informačního systému.
  • Podpora vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v tomto regionu.

Plánovaný informační systém bude reagovat na mimořádné situace:

  • koronavirová pandemie – aktuální informace dostupnosti oblastí, opatření pro překročení hranice, počet nakažených osob v dané oblasti, dostupnost služeb, obchodů, institucí, atd.
  • aktuální informace poukazující na mimořádné události (povodně), počasí (meteorologické výstrahy), stav ovzduší, případně jiné důležité informace (např. chřipková epidemie), které vyplynou z analýzy potřeb a bude k nim nalezen otevřený zdroj oficiálních dat.


Informační systém bude fungovat na bázi systému semaforu, tzn. jednotlivé sledované oblasti budou svítit dle stupně závažnosti ohrožení, zeleně (bezpečná situace), oranžově (výstraha) nebo červeně (mimořádná situace). V informačním systému v podobě webové stránek, příp. mobilní aplikace, budou uvedeny potřebné informace a doporučení pro cílové skupiny.