Po stopách sv. Melichara Grodeckého

Název projektu: Po stopách sv. Melichara Grodeckého

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002048

Tento projekt rozvíjí potenciál cestovního ruchu v Těšínském Slezsku prostřednictvím využití kulturního dědictví spojeného se životem a smrtí sv. Melichara Grodeckého.

Cílem projektu je zavedení nového mechanismu spolupráce v oblasti přeshraničního cestovního ruchu, vypracování nové nabídky cestovního ruchu a její propagování a implementace. Výsledkem projektu bude vznik nové turistické stezky Po stopách sv. Melichara. Projekt bude mít podstatný vliv na zvýšení návštěvnosti v pohraničním území.

Aktivity projektu jsou zvoleny takovým způsobem, aby bylo možné se co nejsnadněji dostat k cílové skupině určené v projektu, povzbudit její zájem a přilákat ji k návštěvě stezky a to prostřednictvím:

  • deskové hry „Všudybyl“ po stopách sv. Melichara Grodeckého,
  • turistického průvodce, který bude prezentovat místa propojená se sv. Melicharem a objekty, které se nacházejí na stezce,
  • mobilní plenérové výstavy, která bude vytvořena na základě turistického průvodce a bude dostupná na veřejných místech, aby oslovila co nejširší cílovou skupinu odběratelů,
  • aplikace pro mobilní zařízení (bezplatně ke stažení v internetovém obchodě) pro virtuální značení stezky, s nahraným trackerem spojujícím objekty na stezce, o nichž poskytne aplikace dodatečné informace.

Vedoucí partner projektu: Gmina Jasienica www.jasienica.pl

Partner projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska