Smutná zpráva – úmrtí bývalého starosty z Petrovic u Karviné

Život sebou přináší i smutné zprávy – na konci roku 2021 nás opustil bývalý starosta Petrovic u Karviné pan Ing. Petr Trojek, který byl aktivním nejen ve vlastní obci, ale zajímal se rovněž o česko-polskou spolupráci. Vyjadřujeme upřímnou soustrast.