Výzva k předkládání projektových žádostí na 5. zasedání EŘV

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli Správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí do všech prioritních os:

PO 2:  Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

PO 3:  Vzdělávání a kvalifikace

PO 4:  Spolupráce institucí a komunit

Projekty z prioritní osy 3 a 4, které budou předloženy do 30. března 2018, budou projednány na 5. zasedání  Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), které se uskuteční v červnu/červenci 2018.

Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.

Na dalším 6. zasedání EŘV  budou projednávány  výhradně projekty z prioritní osy 2.

Informace o školeních pro žadatele jsou uvedeny na našich internetových stránkách (zde).  Jsme Vám k dispozici rovněž při osobních konzultacích Vašich projektových záměrů.