Výzva k předkládání projektů na 13. EŘV- do 5. ledna 2022

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v roli správce Fondu mikroprojektů (vedoucí partner) Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko připomíná, že trvá průběžná výzva k předkládání projektových žádostí.
Na 13. zasedání Euroregionálního řídicího výboru budou projednávány pouze projekty z prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti a prioritní osy 3 Vzdělávání a kvalifikace.
Projekty, které budou předloženy do 5. ledna 2022, budou projednány na 13. zasedání EŘV, které se uskuteční nejpozději v březnu 2022.
Současně upozorňujeme, že pro jednotlivé prioritní osy byly stanoveny alokace pro každou výzvu.
Doporučujeme se seznámit se Směrnicí pro žadatele, verze 4.1, která je spolu s přílohami ke stažení na našich stránkách, sekce Fond mikroprojektů.

Projektové záměry lze konzultovat telefonicky nebo emailem, příp. osobně po předchozí domluvě s projektovým manažerem.