Výzva k předkládání projektů na 9. EŘV prodloužena do 15. 5. 2020

V souvislosti s pandemií koronaviru prodlužují Správci FMP naposledy termín k předkládání žádostí o mikroprojekty do 15. května 2020. Více informací k výzvě naleznete zde .